Svenska Schweisshundklubben
 

Nyheter

 • Corona-anpassad Landskampsuttagning 2021
 • Kallelse till årsmöte 2021 finns här 
  (uppdaterad 2021-05-06 med ny kallelse som har rätt e-postadress till Anders Pedersen).
 • 21 april börjar EUs nya djurhälsoförordning att tillämpas i Sverige.
  Se artikel på SKK
  Även för in och utförsel av hundar till/från Sverige börjar nya regler gälla 21 april.
  Se infromation på Jordbruksverket.
 • Covid-19: Pga av rådande situation är alla aktiviteter i klubben inställda förutom spårprov. 
  Hänsyn ska tas för att minimera smittorisken t ex genom att resor till spårproven görs i separata bilar.
  Lista över tillgängliga spårdomare finns under  Prov och tävling
 • Eftersöksrapporten finns nu som webformulär.
  Bara att fylla i och skicka in. Kan skickas in kvartalsvis, halvårsvis eller för hela året.
  Den lagras sedan i SvSHK's egen databas som är tillgänglig för avelsråden som enkelt ska kunna ta ut den statistik som behövs.
 • En genomgång och omarbetning av svshk.org har påbörjats.
  Till att börja med kommer en sidomeny under varje avdelning att skapas i vänstermarginalen. 

Senaste uppdateringarna

 • Uppdaterat tidningsredaktör under  Funktionärer
 • Statuter för vandringspriser och vinnare 2019 är nu inlagt.
 • Domarlista för elitspår är uppdaterad under Prov och tävling (2020-10-18)
 • Ifyllbara intygsblanketter för löshundsarbete finns nu under  Avel och valpar  (2020-09-19)
 • Ny version av Avelskrav för ISHV-Vinjetter finns nu under  Avel och valpar.  (2020-09-13)