Svenska Schweisshundklubben
 

Corona-anpassad Landskampsuttagning 2021

Vi hoppas kunna arrangera årets landskamp som planeras genomföras lördag 7 augusti på Gammelkroppa kursgård 1 mil öster om Filipstad i Värmland om smittoläget så tillåter. 

För att kunna genomföra en Corona-säker uttagningstävling kommer uttagningen att ske hos åtta elitspårdomare fördelade över landet. 

Tävlingen sker under perioden lördag 5 juni – söndag 13 juni 2021. Endast en start per ekipage räknas under perioden. Om man startar fler gånger är det den första starten som räknas i tävlingen.

Det svenska officiella elitspåret gäller och startavgift 500:- betalas direkt till domaren.

Domarna är från norr till söder:

·       Anneli Landgren, Lit, 070-6190677

·       Tony Sparf, Bälinge, 070-5626000

·       Jan Pagén, Riala, 076-2132106

·       Carina Olsson, Segmon, 070-6712835

·       Leif Berntsson, Uddevalla, 070-6510838

·       Pekka Liljegren, Örsjö, 070-2833240

·       Fredrik Ustrup, Rockneby, 070-8566318

·       Anders Pedersen, Svalöv, 070-3966993

Den tävlande kontaktar själv någon av domarna och bokar tid. Eftersom tävlingen är utspridd både i tid och över landet har inget maximalt deltagarantal satts. Domarna bestämmer själva hur många spår de kan/vill döma. 

Det är ett rörligt prov vilket innebär att domare ges möjlighet att tävla själv hos annan domare under perioden, förutsatt att den tävlande inte dömer själv den dagen (ref. elitspårreglerna).

På kvällen den 13 juni sker domarkollegium digitalt och de 4 bäst placerade ekipagen kommer att utgöra svenska laget i spårlandskampen. 

De 4 ekipagen kommer att kontaktas så snart kollegiet är klara och resultatlistan kommer att publiceras på hemsidan.

Vi hoppas att tävlingen även kan inspirera fler att meritera sina hundar och samtidigt få möjlighet att kunna kvalificera sig till landslaget. 

Frågor besvaras av Monica 070-269 9396, Gunilla 070-246 0572