Svenska Schweisshundklubben
 

Kallelse till Svenska Schweisshundklubbens årsmöte 2021

Samtliga medlemmar kallas härmed till Svenska Schweisshundklubbens årsmöte 2021 lördag 15 maj från kl 09.00 till måndag 17 maj kl 22.00.


I samband med årsmötet inbjuds också till ett digitalt informationsmöte lördag 15 maj kl 10.00-11.30 via TEAMS.

Kallelse med detaljer och övriga mötesdokument: