Svenska Schweisshundklubben
 

Funktionärer Svenska Schweisshundklubben 2020

Redaktör

Int. Avelsråd

Petra Sonneveld-de Jong
0706-444863
tidning@svshk.org


Resp. avelsråd samt ordförande.

Valphänvisare BGS

Avelsråd BGS

Linus Lydeking
Maglö 1410
282 73 Sösdala
0706-366624
linus@lydeking.se

Linus Lydeking
Maglö 1410
282 73 Sösdala
0706-366624
linus@lydeking.se

Valphänvisare ADB

Avelsråd ADB

Jerker Fjällman
Lavön 629
472 92 Ellös
070-512 55 39
jerker.fjallman@telia.se

Mattias Lindholm
Mandalsvägen 8

572 62 Oskarshamn
073-023 99 25
mattias@adbklubben.se

Valphänvisare HS

Avelsråd HS

Kiki Nilsson
Pengsjövägen 45
911 33 Vännäs
070-240 22 62
kiki@stoa.se

Kiki Nilsson
Pengsjövägen 45
911 33 Vännäs
070-240 22 62
kiki@stoa.se

Rasinformatör

Webmaster

Resp. avelsråd alt. Ordf.

Lesley Stoa 
Pengsjövägen 45
911 33 Vännäs
070-547 38 52
webmaster@svshk.org 

Utställningsansvarig

Utställningskritikmottagare

Anneli Landgren
Tel 070-6190677
utstallning@svshk.org

Styrelsens sekreterare

Utbildningsansvarig

Pr/Infoansvarig

Kenneth Schulze 
Lövhagen Gärdesta 
611 99 Tystberga
070-667 0760
ordforande@svshk.org

Kenneth Schulze 
Lövhagen Gärdesta 
611 99 Tystberga
070-667 0760
ordforande@svshk.org

Ringsekreteraransvarig

Kontaktperson Praktiska eftersöksprovet

Anneli Landgren 
Tel 070-6190677
utstallning@svshk.org

Information och anmälan: 
Anders Pedersén
Tel 070-3966993
anders.gt.pedersen.ap@gmail.com